Φιλέτα ψαριών

  Shortcode

  ThumbnailsProductsDescriptionPriceQuantityAction
  90.00

  Η τιμή που αναγράφετε είναι τιμή κιλού.

  35.00
  Καραβίδα
  60.00
  38.00
  Μπαρμπούνι
  50.00
  σαργός

  Ρωτήστε για διαθεσιμότητα.

  60.00
  Συναγρίδα

  Ρωτήστε για διαθεσιμότητα.

  60.00
  σφυρίδα

  Ρωτήστε για διαθεσιμότητα.

  60.00
  τσιπούρα

  Ρωτήστε για διαθεσιμότητα.

  60.00
  14.00
  60.00
  14.00
  12.00
  X